Tilbage til forsiden


Det lille bureau med de store kompetencer

KoMuhNIKATOR blev startet i 2002, og vi består i dag af 2 medar-
bejdere med hver vores kompetencer. Fælles for os er vores passion for at se vore løsninger blive til kommunikation, der flytter noget for vores kunder.

Vi arbejder hovedsageligt med 3 discipliner inden for kommunika-
tion og markedsføring – Strategi, Koncept og Design. Vi har mange års erfaring inden for udvikling af grafisk design, kommunikations-
strategi og effektiv markedsføring ... og vi er leveringsdygtige i stort set alt lige fra strategisk rådgivning, over konceptudvikling og design til levering af færdigt materiale.

Sammen tænker vi i helheder og får strategi, koncept og designet til at gå op i en højere enhed. Det kommer der både god kommu-
nikation, stærke markedspositioner og forretningsmæssige resul-
tater ud af. Med garanti!