2
Strategi
16. oktober 2017
4
Koncept, ide og design
16. oktober 2017

HVAD siger vi til hvem?

Klarlæggelse af virksomhedens budskaber

Vi sætter fokus på:
Definering af virksomhedens kernefortælling.
Hvilke budskaber fortæller vi kunder, medarbejdere og andre interessenter ?
Prioritering af budskaber i forhold til den enkelte målgruppe.
Hvor og hvordan kommunikere vi bedst med den enkelte målgruppe?
Hvilke kanaler er bedst anvendelige til målgrupperne?
Hvad er vores ”tone of voice”

OSV