1
Udgangspunkt
16. september 2017
3
Kommunikation
16. oktober 2017

HVEM ønsker i at være fremtiden?

Klarlæggelse af virksomhedens strategi.

Vi stiller skarpt på følgende:
Hvad er målet?
Virksomhedens vision og mission?
Hvad gør jer unikke?
Hvad ønsker kunderne i fremtiden?
Bør produktet tilrettes/ændres for at kunne honorere det?
Hvem får i mest ud af at sælge til?
Kan salget med fordel målrettes mere effektivt mod enkelte kundegrupper?
Hvilken position skal I have i markedet og hvorfor?

OSV